Villkor

Villkor för att ansöka som kund hos enkla.com

Vårt erbjudande innebär att vi tar över ditt befintliga bolån från en annan aktör. Lönekonton och annat engagemang behåller du hos din nuvarande bank. Den ränta vi erbjuder är 0.95% med en bindningstid på tre år och löptiden för bolånet är 40 år. I god tid innan bindningstiden löper ut kommer du att få ett nytt konkurrenskraftigt erbjudande att ta ställning till. Önskar du lösa hela, eller delar av ditt bolån innan bindningstiden löpt ut kan en avgift tillkomma, en så kallad ränteskillnadsersättning.

För att beviljas ett bolån från enkla.com har vi specifika krav som måste uppfyllas.

Våra grundkrav är att bolånetagare hos enkla.com:

 • har svenskt medborgarskap

 • har en stadigvarande inkomst i svenska kronor

 • har en belåningsgrad under 75%

 • har ett bolån under 2 500 000 kr per person, (om 2 personer tagit lånet tillsammans gäller 5 000 000 kr)

 • är max 2 låntagare per bolån och tillhör samma hushåll

 • har en återbetalningsförmåga enligt KALP och skuldkvot (se förklaring under ”kreditbedömning” nedan)

 • inte har några betalningsanmärkningar

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Kreditbedömning

Inför ett kreditbeslut görs en kreditbedömning. Vi tittar då bland annat på återbetalningsförmåga, säkerheten samt tar en kreditupplysning. Nedan kan du läsa mer vad dessa termer innebär.

ÅTERBETALNINGSFÖRMÅGA

För att göra en bedömning av bolånetagarens återbetalningsförmåga kommer följande punkter att utvärderas:

 • KALP (kvar-att-leva-på-kalkyl)

  • Vi räknar ut en KALP för att bedöma en kunds återbetalningsförmåga. Hushållets nettoinkomster skall täcka alla de kostnader hushållet har. Kalkylen tar hänsyn till antal vuxna och barn i hushållet, boende-och levnadskostnader samt ränte- och amorteringskostnader för hushållets bolån. Räntan som räknas med i kalkylen är en så kallad stressränta (kalkylränta). En stressränta innebär en högre ränta än den befintliga räntan i dagsläget. Detta görs för att säkerhetsställa den nuvarande och framtida återbetalningsförmågan hos en kund.

 • Skuldkvot

  • En skuldkvot räknas ut för att beräkna bolånetaket hos den ansökande. Skuldkvoten får max vara 600% av hushållets nettoårsinkomst.

SÄKERHET

 • Säkerhetskrav hos enkla.com:

  • Bolånetagare står folkbokförda på bostaden som bolånet är kopplat till

  • Säkerhet gäller i nuläget för bostadsrätt och villa, (typkod 220). På sikt planerar vi även att hantera fritidshus.

  • Belåningsgraden är under 75%

Värdering av säkerhet:

Vid värdering av säkerhet utgår vi i första hand från datavärderingar. I vissa fall kan vi komma att ta in kompletteringar, exempelvis mäklarvärdering eller köpeskilling, för att styrka bostadens värde.

Kreditupplysning

En kreditupplysning tas så att vi kan bekräfta den information som den ansökande lämnat in genom bolåneansökan. Även för att vi ska få information om den ansökande har eventuella betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.