Information om inspelning av telefonsamtal

När du ringer till vår kundtjänst kommer ditt samtal att spelas in. Detta görs för att kunna administrera förhållandet mellan dig som kund, blivande kund och företaget. Det görs även för att kunna säkerställa kvaliteten av vår kundtjänst. Samtal till oss behöver dessutom spelas in för att uppfylla  skyldigheter vi har som bolånekreditinstitut och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och vi värnar starkt om din personliga integritet. Skyddet av information som du delger oss har alltid högst prioritet. Vi följer även de lagar och regler som finns kring hantering av din information, t. ex. personuppgiftslagen och GDPR.

Endast ett fåtal behöriga personer har möjlighet att lyssna på inspelade samtal. Dessa inspelade samtal sparas i högst 3 år. Om du har några frågor, kontakta gärna oss på dpo@enkla.com.