Boilerplate

  • English

At enkla.com, the mission is to simplify the online mortgage process. The offer is the same for all applicable customers – a low-interest rate for a fixed period of three years. A modern, fully automated online mortgage application reduces complexity and human error while providing clarity and security to the customer. Take control of your mortgage. Click. Click. Move.

  • Swedish

På enkla.com är uppdraget att skapa en effektiv och förenklad bolåneprocess. Erbjudandet är samma för alla kvalificerade kunder - låg ränta under en bunden period på tre år. En modern, helt automatiserad och digital ansökningsprocess minskar komplexitet och risken för mänskliga misstag, samtidigt som det bidrar till klarhet och säkerhet för kunden. Ta kontroll över ditt bolån. Klick. Klick. Flytta.


Taglines

taglines

  • English

Take control of your mortgage.

Click. Click. Move. 

  • Swedish

Ta kontroll över ditt bolån.

Klick. Klick. Flytta.