Boilerplate

  • English

At enkla.com, the mission is to simplify and automate the online mortgage process resulting in increased transparency and accessibility in the Swedish mortgage market. By creating a secure and streamlined online application for their users, enkla.com offers simplified access to one of Sweden’s best mortgage rates. Take control over your mortgage. Click. Click. Move.

  • Swedish

Visionen för enkla.com är att förenkla och automatisera den digitala bolåneprocessen. Resultatet bidrar till ökad transparens och tillgänglighet. Genom att skapa en säker, effektiv och digital ansökningsprocess för sina användare, erbjuder enkla.com smidig tillgång till en av Sveriges lägsta boräntor. Ta kontroll över ditt bolån. Klick. Klick. Flytta.


Taglines

taglines

  • English

Take control of your mortgage.

Click. Click. Move. 

  • Swedish

Ta kontroll över ditt bolån.

Klick. Klick. Flytta.